Godkännande av rambeslut om förverkande på grund av brott

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Förverkande på grund av brott (JuU5)

Riksdagen godkände ett rambeslut som utarbetats inom EU om förverkande på grund av brott. Rambeslutet innebär att Sverige ska se till att det enligt svenska lagar är möjligt att helt eller delvis förverka vinning och hjälpmedel som härrör från alla typer av brott som kan leda till fängelse i mer än ett år. Dessutom ska Sverige se till att det blir möjligt att i samband med att någon döms för vissa särskilt grova brott även förverka vinning som den dömde skaffat sig genom andra brott än just de brott han eller hon döms för. Detta kallas utvidgat förverkande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-09-30
Justering: 2004-10-14
Betänkande publicerat: 2004-10-19
Trycklov: 2004-10-18
Reservationer 2
Betänkande 2004/05:JUU5

Förverkande på grund av brott (JuU5)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett rambeslut som utarbetats inom EU om förverkande på grund av brott. Rambeslutet innebär att Sverige ska se till att det enligt svenska lagar är möjligt att helt eller delvis förverka vinning och hjälpmedel som härrör från alla typer av brott som kan leda till fängelse i mer än ett år. Dessutom ska Sverige se till att det blir möjligt att i samband med att någon döms för vissa särskilt grova brott även förverka vinning som den dömde skaffat sig genom andra brott än just de brott han eller hon döms för. Detta kallas utvidgat förverkande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-27
4

Beslut

Beslut: 2004-10-27
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av rambeslut om förverkande på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:166 och avslår motion 2003/04:Ju33.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m803512
c21001
fp42006
kd28005
v02208
mp01412
-0000
Totalt226363651

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Följdlagstiftning i propositioner om godkännande av rambeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju34.

Reservation 2 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m043012
c02002
fp41106
kd28005
v90138
mp10142
-0000
Totalt205642753

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag