Godkännande av rambeslut om förverkande på grund av brott

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Förverkande på grund av brott (JuU5)

Riksdagen godkände ett rambeslut som utarbetats inom EU om förverkande på grund av brott. Rambeslutet innebär att Sverige ska se till att det enligt svenska lagar är möjligt att helt eller delvis förverka vinning och hjälpmedel som härrör från alla typer av brott som kan leda till fängelse i mer än ett år. Dessutom ska Sverige se till att det blir möjligt att i samband med att någon döms för vissa särskilt grova brott även förverka vinning som den dömde skaffat sig genom andra brott än just de brott han eller hon döms för. Detta kallas utvidgat förverkande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Förverkande på grund av brott (JuU5)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett rambeslut som utarbetats inom EU om förverkande på grund av brott. Rambeslutet innebär att Sverige ska se till att det enligt svenska lagar är möjligt att helt eller delvis förverka vinning och hjälpmedel som härrör från alla typer av brott som kan leda till fängelse i mer än ett år. Dessutom ska Sverige se till att det blir möjligt att i samband med att någon döms för vissa särskilt grova brott även förverka vinning som den dömde skaffat sig genom andra brott än just de brott han eller hon döms för. Detta kallas utvidgat förverkande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.