Godkännande av rambeslut om angrepp mot informationssystem

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

EU-beslut om spridning av datavirus och andra angrepp mot informationssystem (JuU4)

Riksdagen godkände ett EU-beslut om angrepp mot informationssystem. Med angrepp mot informationssystem menar man till exempel att sprida datavirus. EU-beslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som angrepp mot informationssystem och om straff för dessa handlingar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-09-02
Justering: 2004-09-30
Betänkande publicerat: 2004-10-11
Trycklov: 2004-10-11
Reservationer 2
Betänkande 2004/05:JUU4

EU-beslut om spridning av datavirus och andra angrepp mot informationssystem (JuU4)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett EU-beslut om angrepp mot informationssystem. Med angrepp mot informationssystem menar man till exempel att sprida datavirus. EU-beslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som angrepp mot informationssystem och om straff för dessa handlingar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-20
4

Beslut

Beslut: 2004-10-27
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av rambeslut om angrepp mot informationssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rambeslut om angrepp mot informationssystem.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:164 och avslår motion 2003/04:Ju31.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m303814
c20002
fp41007
kd28005
v02307
mp01700
-0000
Totalt219403852

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Följdlagstiftning i propositioner om godkännande av rambeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju32.

Reservation 2 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m042013
c02002
fp42006
kd28005
v40188
mp13031
-0000
Totalt214622152

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag