Genteknik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2006

Beslut

Motioner om genteknik (MJU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om bland annat genteknk. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förbud mot grödor som innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO), märkning av livsmedel och forskning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-12-01
Justering: 2006-01-26
Betänkande publicerat: 2006-01-31
Trycklov: 2006-01-31
Reservationer 9
Betänkande 2005/06:MJU11

Motioner om genteknik (MJU11)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om bland annat genteknk. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förbud mot grödor som innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO), märkning av livsmedel och forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-16
4

Beslut

Beslut: 2006-02-16
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Internationella frågor rörande förbud m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ415 yrkande 1, 2005/06:MJ448 yrkandena 18 och 19 samt 2005/06:MJ594 yrkande 31.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

2. Nationella frågor rörande förbud m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ401 i denna del och 2005/06:MJ415 yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (v)

3. Genetiska resurser, avel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ519 yrkande 35 och 2005/06:MJ593 yrkande 4.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd, v, mp)

4. Märkning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ401 i denna del, 2005/06:MJ448 yrkande 20, 2005/06:MJ530 yrkande 9, 2005/06:MJ593 yrkande 5 och 2005/06:MJ594 yrkande 29.

Reservation 6 (kd, v, mp)

5. Forskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ593 yrkandena 2 och 9 samt 2005/06:MJ594 yrkande 30.

Reservation 7 (kd)

6. Offentlighet vid tillståndsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ544.

7. Offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ401 i denna del.

8. Vissa samexistensfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ448 yrkande 21, 2005/06:MJ519 yrkande 36 och 2005/06:MJ593 yrkande 3.

Reservation 8 (fp, kd)
Reservation 9 (v, mp)