Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2016

Beslut

Brott mot föreskrifter om mätinstrument ska ge böter (NU11)

En sanktionsavgift ska införas i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Det innebär att en tillverkare som bryter mot föreskrifter som gäller med stöd av lagen måste betala en avgift.

Med den här ändringen anpassas lagen till de omarbetade EU-direktiven om icke-automatiska vågar och om mätinstrument. Icke-automatiska vågar är till exempel vågen i kassan i mataffären. Konsumenter ska kunna lita på att de får den mängd av en vara, i vikt, som de betalar för. Därför är det viktigt att vägningen görs på rätt sätt.

Lagändringen träder i kraft den 20 april 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.