Gemensamt konsumentskydd i EU

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2013

Beslut

Starkare konsumentskydd vid handel på distans och på offentliga platser (CU7)

Konsumentskyddet stärks. Det gäller framför allt i situationer där försäljningen sker på distans, till exempel via en webbplats, eller utanför affärslokaler. En konsument som ingår ett avtal på offentlig plats som en gata, ett köpcentrum eller en badstrand ska ha ångerrätt på sitt köp. Den som beställer en vara eller en tjänst via en webbplats ska vara bunden av beställningen bara om han eller hon uttryckligen har gått med på att betala för varan eller tjänsten. Det blir också tydligare vilket informationsansvar försäljaren har när försäljningen sker på distans eller utanför affärslokaler.

I vissa delar ska konsumentskyddet stärkas vid alla typer av avtal, även sådana som görs i en affär. Om köparen i efterhand behöver kontakta säljaren ska det till exempel inte vara tillåtet att endast ha ett betalnummer som köparen kan ringa för att få kontakt.

De nya bestämmelserna, som bygger på ett EU-direktiv, gäller från den 13 juni 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Starkare konsumentskydd vid handel på distans och på offentliga platser (CU7)

Konsumentskyddet ska stärkas. Det gäller framför allt i situationer där försäljningen sker på distans, till exempel via en webbplats, eller utanför affärslokaler. En konsument som ingår ett avtal på offentlig plats som en gata, ett köpcentrum eller en badstrand ska ha ångerrätt på sitt köp. Den som beställer en vara eller en tjänst via en webbplats ska vara bunden av beställningen bara om han eller hon uttryckligen har gått med på att betala för varan eller tjänsten. Det ska också bli tydligare vilket informationsansvar försäljaren har när försäljningen sker på distans eller utanför affärslokaler.

I vissa delar ska konsumentskyddet stärkas vid alla typer av avtal, även sådana som görs i en affär. Om köparen i efterhand behöver kontakta säljaren ska det till exempel inte vara tillåtet att endast ha ett betalnummer som köparen kan ringa för att få kontakt.

De nya bestämmelserna, som bygger på ett EU-direktiv, ska gälla från den 13 juni 2014. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.