Funktionshindersfrågor

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2015

Beslut

Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om funktionshindersfrågor. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bedömningen av grundläggande behov och regelverket kring personlig assistans, sysselsättning och daglig verksamhet för personer med funktions-nedsättning samt bilstöd. Andra frågor som motionerna tar upp är omprövning av personlig assistans samt andra frågor relaterade till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-26
Justering: 2015-04-16
Trycklov: 2015-04-17
Reservationer 11
Betänkande 2014/15:SoU8

Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU8)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om funktionshindersfrågor. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bedömningen av grundläggande behov och regelverket kring personlig assistans, sysselsättning och daglig verksamhet för personer med funktions-nedsättning samt bilstöd. Andra frågor som motionerna tar upp är omprövning av personlig assistans samt andra frågor relaterade till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-22
Debatt i kammaren: 2015-04-23
4

Beslut

Beslut: 2015-04-23
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1695 av Désirée Pethrus (KD).

2. Dold funktionsnedsättning och tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:939 av Adnan Dibrani (S),

2014/15:2500 av Eva Lohman (M) och

2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) yrkande 3.

3. Kvalitetssäkring och kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1 och

2014/15:361 av Lotta Finstorp (M).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 88 0 0 25
M 66 0 0 18
SD 38 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 18 0 3
KD 12 0 0 4
Totalt 255 18 0 76


4. Familjer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:949 av Shadiye Heydari (S) yrkandena 1-3.

5. LSS som rättighetslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) yrkande 1.

6. Personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1143 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S),

2014/15:1614 av Bengt Eliasson (FP),

2014/15:2103 av Carina Herrstedt (SD) och

2014/15:2452 av Anders W Jonsson (C) yrkandena 1 och 3.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 88 0 0 25
M 66 0 0 18
SD 1 0 36 12
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 19 0 0 2
KD 12 0 0 4
Totalt 206 16 51 76


7. Ledsagning, råd och stöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:251 av Per Ramhorn (SD),

2014/15:770 av Shadiye Heydari (S) och

2014/15:1866 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 88 0 0 25
M 66 0 0 18
SD 0 38 0 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 19 0 0 2
KD 12 0 0 4
Totalt 236 38 0 75


8. Boende enligt LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:791 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och

2014/15:1869 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 6 (FP)

9. Omprövning av beslut om personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2452 av Anders W Jonsson (C) yrkande 2 och

2014/15:2917 av Hanna Wigh (SD).

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 88 0 0 25
M 66 0 0 18
SD 0 38 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 0 16 6
V 19 0 0 2
KD 12 0 0 4
Totalt 220 38 16 75


10. Bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1864 av Penilla Gunther (KD).

11. Daglig verksamhet och sysselsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2,

2014/15:993 av Kerstin Nilsson (S),

2014/15:1154 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) och

2014/15:2421 av Finn Bengtsson (M).

Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 88 0 0 25
M 66 0 0 18
SD 38 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 19 0 2
KD 12 0 0 4
Totalt 255 19 0 75


12. Hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:992 av Kerstin Nilsson (S) och

2014/15:1048 av Bengt Eliasson och Barbro Westerholm (FP).

Reservation 10 (SD, FP)
Reservation 11 (V)

13. Glasögon för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2043 av Isak From m.fl. (S),

2014/15:2052 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (S) och

2014/15:2102 av Carina Herrstedt (SD).