Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

Fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd (SoU26)

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter lika mycket som andra barn. Riksdagen har därför på förslag från regeringen beslutat om en fritidspeng. Den ska gälla för barn i årskurs 4 till 9 som bor i hushåll som har haft försörjningsstöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Fritidspeng är en ersättning från socialnämnden för fritidsaktiviteter som är regelbundna och lärarledda samt främjar ett "aktivt deltagande i samhällets gemenskap".

De nya reglerna börjar att gälla den 1 juli 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-15
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-12
Trycklov: 2014-05-09
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:SoU26

Fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd (SoU26)

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter lika mycket som andra barn. Regeringen har därför föreslagit att en fritidspeng ska införas. Den ska gälla för barn i årskurs 4 till 9 som bor i hushåll som har haft försörjningsstöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Fritidspeng är en ersättning från socialnämnden för fritidsaktiviteter som är regelbundna och lärarledda samt främjar ett "aktivt deltagande i samhällets gemenskap".

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Det föreslås börja gälla den 1 juli 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-26
Debatt i kammaren: 2014-05-27
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:168 och avslår motionerna
2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M98009
MP20005
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt193121035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Uppföljning av reformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010110
M970010
MP02005
FP21003
C19004
SD16004
V00190
KD19000
Totalt273202036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Översyn av försörjningsstödet och riksnormen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 2 och
2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 3 (S, V)
Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M98009
MP00205
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt1731212035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag