Fristående skolor

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2004

Beslut

Motioner om fristående skolor (UbU4)

Riksdagen sade nej till motioner om fristående skolor. Motionerna handlar om bland annat etablering av fristående skolor, bidrag till fristående skolor, bidrag för elever i behov av särskilt stöd, undervisningen i konfessionella skolor, uppföljning, utvärdering och tillsyn av fristående skolor, etableringsfrihet inom förskoleverksamheten och rätt att starta fristående skolor för vuxenutbildning. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om fristående skolor (UbU4)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om fristående skolor. Motionerna handlar om bland annat etablering av fristående skolor, bidrag till fristående skolor, bidrag för elever i behov av särskilt stöd, undervisningen i konfessionella skolor, uppföljning, utvärdering och tillsyn av fristående skolor, etableringsfrihet inom förskoleverksamheten och rätt att starta fristående skolor för vuxenutbildning. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.