Fristående skolor

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2001

Beslut

Motioner om fristående skolor (UbU9)

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör fristående skolor, bl.a. förslag om ändringar av villkoren för fristående skolor, behörighetskrav för lärare och lika grunder för riksrekrytering till skolor oavsett huvudman.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-01-25
Justering: 2001-03-08
Trycklov: 2001-09-25
Betänkande 2000/01:UbU9

Motioner om fristående skolor (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör fristående skolor, bl.a. förslag om ändringar av villkoren för fristående skolor, behörighetskrav för lärare och lika grunder för riksrekrytering till skolor oavsett huvudman.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-03-22
4

Beslut

Beslut: 2001-03-28

Protokoll med beslut