Fristående förskoleklass

Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1999

Beslut

Fristående förskoleklasser (UbU9)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fristående förskoleklass. Förslaget innebär att utbildning i förskoleklass som anordnas av godkända fristående skolor ska godkännas av Skolverket och stå under tillsyn av verket. När det gäller andra enskilda huvudmän som vill anordna förskoleklass ska liksom hittills kommunen pröva frågan om godkännande av utbildningen och ha tillsyn över denna. Riksdagen ställde sig vidare bakom regeringens förslag att de svenska utlandsskolorna, efter prövning av Skolverket, ska kunna få statsbidrag för utbildning som motsvarar förskoleklassen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Fristående förskoleklasser (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fristående förskoleklass. Förslaget innebär att utbildning i förskoleklass som anordnas av godkända fristående skolor ska godkännas av Skolverket och stå under tillsyn av verket. När det gäller andra enskilda huvudmän som vill anordna förskoleklass ska liksom hittills kommunen pröva frågan om godkännande av utbildningen och ha tillsyn över denna. Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens förslag att de svenska utlandsskolorna, efter prövning av Skolverket, ska kunna få statsbidrag för utbildning som motsvarar förskoleklassen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.