Fri- och rättigheter m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU29

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 17 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-17, 2022-05-19