Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Nytt mål för politiken för IT-samhället (TU4)

Riksdagen beslutade om ett nytt mål för politiken för informationssamhället. Det innebär att Sverige ska utvecklas till ett hållbart informationssamhälle för alla. Riksdagen beslutade också om delmål för politiken, som gäller kvalitet, hållbar tillväxt och tillgänglighet. En ny lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet börjar gälla den 1 juli 2006. Lagen syftar till en säker och effektiv administration av nationella toppdomäner för Sverige (till exempel se) och till att möjliggöra statlig insyn i och tillsyn över administrationen. Det ska vidare bli möjligt att få ledningsrätt för tomma tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar, om anordningen ska användas för att senare genom den dra fram en ledning som ingår i till exempel ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål. Andra lagändringar innebär att även mobiloperatörer ska vara skyldiga att tillhandahålla specificerade telefonräkningar. En marknadsdominant ska vidare kunna vara tvungen att tillhandahålla ett minimiutbud av hyrda förbindelser och tillämpa kostnadsorienterad prissättning. Dessa lagändringar ska träda i kraft den 1 april i stället för den 1 februari 2006 som regeringen föreslagit.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-22
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-14
Trycklov: 2005-12-14
Reservationer 21
Betänkande 2005/06:TU4

Alla beredningar i utskottet

2005-11-22, 2005-11-10

Nytt mål för politiken för IT-samhället (TU4)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett nytt mål för politiken för informationssamhället. Det innebär att Sverige ska utvecklas till ett hållbart informationssamhälle för alla. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner förslagen om delmål för politiken, som gäller kvalitet, hållbar tillväxt och tillgänglighet. En ny lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet börjar gälla den 1 juli 2006. Lagen syftar till en säker och effektiv administration av nationella toppdomäner för Sverige (till exempel se) och till att möjliggöra statlig insyn i och tillsyn över administrationen. Det ska vidare bli möjligt att få ledningsrätt för tomma tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar, om anordningen ska användas för att senare genom den dra fram en ledning som ingår i till exempel ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål. Andra lagändringar innebär att även mobiloperatörer ska vara skyldiga att tillhandahålla specificerade telefonräkningar. En marknadsdominant ska vidare kunna vara tvungen att tillhandahålla ett minimiutbud av hyrda förbindelser och tillämpa kostnadsorienterad prissättning. Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner dessa lagförslag med den ändringen att de ska träda i kraft den 1 april i stället för den 1 februari 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-19
4

Beslut

Beslut: 2006-01-25
30 förslagspunkter, 27 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m039016
c01705
fp036012
kd02409
v22006
mp11006
-2000
Totalt149116084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen godkänner målet för politiken för informationssamhället.

b)
Riksdagen godkänner delmål för politiken för informationssamhället samt att den IT-politiska inriktning och de prioriterade uppgifter riksdagen beslutat om skall upphöra att gälla.
Riksdagen bifaller proposition 2004/05:175 punkterna 7 och 8.

3. Hälso- och sjukvårdsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 26.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

4. 24-timmarsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 13 och
2005/06:T545 av Per Erik Granström och Kurt Kvarnström (båda s).

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

5. Samverkan inom offentlig förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 14 och
2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 17.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m039016
c01705
fp035013
kd02409
v22006
mp11006
-2000
Totalt149115085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 27.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

7. IT-användning hos vissa grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 15,
2005/06:T360 av Billy Gustafsson (s) och
2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkandena 14, 15 och 24.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

8. En innovativ utveckling och användning av IT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 2 och
2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkande 1.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

9. Jämställdhet i IT-branschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 16.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

10. E-legitimationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkandena 21 och 22 samt
2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkande 4.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

11. Elektronisk handel och upphandling i offentlig sektor, nordiskt samarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 9.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

12. IT-kompetens i små och medelstora företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 8.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

13. Bredbandsutbyggnad m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:N11 av Åsa Torstensson m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 14,
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkandena 10 och 11,
2005/06:T321 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, c, kd) yrkande 5,
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 19,
2005/06:T578 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 13,
2005/06:T590 av Åsa Lindestam (s),
2005/06:T603 av Peter Jonsson m.fl. (s) yrkande 8 och
2005/06:N383 av Yvonne Ångström m.fl. (fp) yrkande 9.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1131030
m039016
c01705
fp036012
kd02409
v22006
mp11006
-2000
Totalt148117084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Konkurrensfrågor och bredbandsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 12 och
2005/06:T427 av Kenneth Lantz (kd) yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

15. Beslut enligt lagen om elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkande 7.

16. Sårbarheten i IT-infrastrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:U384 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) yrkande 7,
2005/06:T422 av Maria Larsson (kd) yrkande 1 och
2005/06:N481 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 10.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

17. Reservkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T328 av Claes Västerteg och Eskil Erlandsson (båda c) yrkande 1,
2005/06:T366 av Jan Andersson och Eskil Erlandsson (båda c) och
2005/06:T390 av Margareta Andersson och Agne Hansson (båda c).

Reservation 15 (c)

18. Nationell roaming

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T328 av Claes Västerteg och Eskil Erlandsson (båda c) yrkande 2 och
2005/06:T425 av Tomas Eneroth m.fl. (s).

Reservation 16 (c)

19. Ersättningsfrågor i samband med teleavbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T287 av Eskil Erlandsson och Jan Andersson (båda c),
2005/06:T300 av Agne Hansson m.fl. (c) och
2005/06:T422 av Maria Larsson (kd) yrkande 2.

20. Standardisering och terminologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkandena 17-20.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

21. Lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:175 punkt 1 och avslår motion
2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 23.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

22. Kungörelsen (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga en enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av kungörelsen (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 april 2006.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:175 punkt 3.

23. Ändringar i jordabalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 april 2006.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:175 punkt 2.

24. Ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 april 2006.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:175 punkt 4.

25. Ändringar i ledningsrättslagen (1973:1144)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144) med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 april 2006.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:175 punkt 5.

26. Ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 april 2006.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:175 punkt 6.

27. Mobiltelefontäckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T240 av Ola Sundell (m),
2005/06:T350 av Erling Wälivaara (kd),
2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkande 6,
2005/06:T510 av Lennart Klockare och Lars U Granberg (båda s) och
2005/06:N383 av Yvonne Ångström m.fl. (fp) yrkande 10.

28. Konkurrensfrågor inom teleområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkande 8 och
2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 16.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)

29. Oregistrerade mobilabonnemang m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T377 av Erling Wälivaara (kd),
2005/06:T450 av Staffan Danielsson och Jörgen Johansson (båda c) och
2005/06:T491 av Torsten Lindström (kd).

Reservation 20 (c, kd)

30. Kostnader för lagring av trafikuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:K399 av Henrik von Sydow (m) yrkande 2.

Reservation 21 (m)