Frågor om styrelseskick och demokrati

Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 oktober 1999

Beslut

Utredningar om valdagen (KU2)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta två utredningar om valdagen. Det gäller dels frågan om att flytta valdagen från hösten till våren, dels frågan om en övergång till skilda valdagar för val till riksdagen respektive till kommun- och landstingsfullmäktige. Riksdagen avslog vidare motioner från allmänna motionstiden 1998 om styrelseskick och demokrati.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Utredningar om valdagen (KU2)

Konstitutionsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta två utredningar om valdagen. Det gäller dels frågan om att flytta valdagen från hösten till våren, dels frågan om en övergång till skilda valdagar för val till riksdagen respektive till kommun- och landstingsfullmäktige. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet bestående av m, c, fp, kd och mp. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om styrelseskick och demokrati.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.