Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2016

Beslut

Nej till förslag om rösträtt och valsystem (KU13)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015 om bland annat rösträtt och personval.

Riksdagen sa nej till förslagen om personval med hänvisning till att personval nyligen har utretts av Grundlagsutredningen. Även förhållandet mellan rösträtt och medborgarskap har utretts och behandlats tidigare, och riksdagen har inte ändrat uppfattning. När det gäller ändrad rösträttsålder inväntar riksdagen det pågående arbetet med Demokratiutredningens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-04-07, 2016-03-15, 2016-03-10, 2016-03-01

Nej till förslag om rösträtt och valsystem (KU13)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015 om bland annat rösträtt och personval.

Konstitutionsutskottet säger nej till förslagen om personval med hänvisning till att personval nyligen har utretts av Grundlagsutredningen. Även förhållandet mellan rösträtt och medborgarskap har utretts och behandlats tidigare, och utskottet har inte ändrat uppfattning. När det gäller ändrad rösträttsålder inväntar utskottet det pågående arbetet med Demokratiutredningens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.