Frågor om psykisk hälsa

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2020

Beslut

Nej till motioner om psykisk hälsa (SoU10)

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag om psykisk hälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst det arbete som redan i dag pågår på området.

Förslagen handlar bland annat om strategi, samarbete och kompetens inom psykisk hälsa.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-03-12

Nej till motioner om psykisk hälsa (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag om psykisk hälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst det arbete som redan i dag pågår på området.

Förslagen handlar bland annat om strategi, samarbete och kompetens inom psykisk hälsa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.