Frågor om film och public service

Kulturutskottets bet 2019/20:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till frågor om public service och film (KrU11)

Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag om public service och film i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om lokala filmarkiv, former för public services verksamhet och lärares kunskaper om media och kommunikation.

Anledningen till att riksdagen sa nej är bland annat att det redan vidtagits åtgärder eller pågår arbete inom de områden som förslagen berör.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-24
Reservationer 9
bet 2019/20:KrU11

Nej till frågor om public service och film (KrU11)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett femtiotal förslag om public service och film i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om lokala filmarkiv, former för public services verksamhet och lärares kunskaper om media och kommunikation.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej är bland annat att det redan vidtagits åtgärder eller pågår arbete inom de områden som förslagen berör.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medie- och informationskunnighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2147 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 1 (V)

2. Inflytandestruktur, finansiering och spridning av film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:341 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 3 och 12 samt

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 11 10 294


3. Lokala filmarkiv och nationalscen för film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 2 och

2019/20:2864 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP).

Reservation 4 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


4. Medelsvillkor och riktlinjer för public services sändningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1056 av Runar Filper (SD) yrkande 1,

2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 7,

2019/20:1152 av Lars Beckman (M),

2019/20:1459 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) yrkandena 1 och 3,

2019/20:2948 av Edward Riedl (M),

2019/20:3125 av Sten Bergheden (M) yrkandena 2-4,

2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2-4,

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 26 och

2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 3 15 294


5. Distributionskanaler för public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:903 av Per Lodenius (C),

2019/20:1459 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) yrkandena 2 och 4,

2019/20:2720 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2019/20:2954 av Edward Riedl (M),

2019/20:2958 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 8 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


6. Nordiskt samarbete inom public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:704 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD),

2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4 och

2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 4.

Reservation 9 (SD)

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.