Förvaltningspolitiska frågor

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Motioner om förvaltningspolitiska frågor (FiU16)

Riksdagen sade nej till motioner om förvaltningspolitik från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-26
Justering: 2006-02-16
Betänkande publicerat: 2006-03-02
Trycklov: 2006-03-02
Reservationer 6
Betänkande 2005/06:FiU16

Alla beredningar i utskottet

2006-01-26

Motioner om förvaltningspolitiska frågor (FiU16)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om förvaltningspolitik från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-10
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Antalet myndigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K451 yrkande 3, 2005/06:Fi201, 2005/06:Fi213, 2005/06:Fi218, 2005/06:Fi222, 2005/06:Fi230 yrkande 3, 2005/06:Fi232 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Fi256.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

2. Krav på öppna standarder vid offentlig upphandling av programvara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi226 av Gustav Fridolin och Ulf Holm (båda mp).

Reservation 2 (mp)

3. Kvalitetsledningssystem och brukarindikatorer i offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi220 yrkande 3 och 2005/06:Fi279.

Reservation 3 (mp)

4. Myndigheters dubbla roll som myndighetsutövare och näringsidkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N442 yrkandena 7 och 8.

Reservation 4 (m)

5. Myndigheters tidredovisningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo213 yrkande 2.

6. Tillsynsavgifter i staten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi223 av Lars-Ivar Ericson (c) och
2005/06:N242 av Tobias Krantz (fp) yrkande 3.

Reservation 5 (c, fp)

7. Social redovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) yrkande 2.

Reservation 6 (mp)

8. Redovisning av regional utveckling i myndigheternas årsredovisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi294 av Inger Lundberg (s).

9. Lokalisering av myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi202 av Rolf Gunnarsson (m).