Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2012

Beslut

Arbetsgivarnas sjuklöneansvar förtydligas (SfU13)

Arbetsgivarnas sjuklöneansvar förtydligas. En arbetsgivare ska inte vara skyldig att betala ut sjuklön om arbetstagaren inte helt har återgått i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under minst en dag sedan arbetsgivaren senast betalat ut sjuklön för en hel sjuklöneperiod. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-04-26
Justering: 2012-05-10
Betänkande publicerat: 2012-05-11
Trycklov: 2012-05-11
Betänkande 2011/12:SfU13

Alla beredningar i utskottet

2012-04-26

Arbetsgivarnas sjuklöneansvar förtydligas (SfU13)

Arbetsgivarnas sjuklöneansvar förtydligas. En arbetsgivare ska inte vara skyldig att betala ut sjuklön om arbetstagaren inte helt har återgått i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under minst en dag sedan arbetsgivaren senast betalat ut sjuklön för en hel sjuklöneperiod. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-24
4

Beslut

Beslut: 2012-05-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetsgivares ansvar för sjuklön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:81.