Förtursförklaring i domstol

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 september 2009

Beslut

Förtur ska ge snabbare domstolsprocess (JuU30)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag att införa så kallad förtursförklaring i domstol. Tanken är att den nya lagen ska råda bot på problemet med att vissa ärenden tar för lång tid. Enskilda parter ska få möjlighet att ansöka om förtur i nästan alla typer av mål och ärenden. Om det visar sig att ärendet oskäligt har fördröjts ska förtur beviljas. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-08-20
Justering: 2009-09-01
Betänkande publicerat: 2009-09-03
Trycklov: 2009-09-02
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:JuU30

Förtur ska ge snabbare domstolsprocess (JuU30)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag att införa så kallad förtursförklaring i domstol. Tanken är att den nya lagen ska råda bot på problemet med att vissa ärenden tar för lång tid. Enskilda parter ska få möjlighet att ansöka om förtur i nästan alla typer av mål och ärenden. Om det visar sig att ärendet oskäligt har fördröjts ska förtur beviljas. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-09-16
4

Beslut

Beslut: 2009-09-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 september 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förtursförklaring i domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om förtursförklaring i domstol.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:213 och avslår motion 2008/09:Ju27.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m830014
c23006
fp21007
kd17007
v01804
mp01603
Totalt144139066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag