Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2019/20:UFöU2

Planerat beslutsdatum: 4 december 2019

Nästa händelse: Beredning 14 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat