Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2013

Beslut

Sverige fortsätter att bidra till säkerhetsfrämjande insatser i Afghanistan (UFöU1)

Sverige ska ställa en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, ISAF, till slutet av 2014. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det svenska bidraget kommer att vara cirka 300 personer på plats i Afghanistan fram till och med maj 2014. Utöver detta tillkommer det svenska helikopterbidraget för medicinsk evakuering (cirka 40 personer till och med maj 2014) och personal som ska hjälpa till med avveckling av infrastruktur och hemtransport av utrustning och materiel (högst 170 personer längst till och med december 2014).

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet stödjer Sveriges planerade bidrag till den kommande utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission, RSM. Syftet är att åstadkomma en effektiv insats med förmåga att stödja, utbilda och genomföra rådgivning till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Det svenska bidraget ska vara högst 50 personer på plats i Afghanistan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-28
Justering: 2013-12-05
Betänkande publicerat: 2013-12-10
Trycklov: 2013-12-10
Reservationer 5
Betänkande 2013/14:UFöU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-28, 2013-11-26

Sverige fortsätter att bidra till säkerhetsfrämjande insatser i Afghanistan (UFöU1)

Sverige ska ställa en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, ISAF, till slutet av 2014. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det svenska bidraget kommer att vara cirka 300 personer på plats i Afghanistan fram till och med maj 2014. Utöver detta tillkommer det svenska helikopterbidraget för medicinsk evakuering (cirka 40 personer till och med maj 2014) och personal som ska hjälpa till med avveckling av infrastruktur och hemtransport av utrustning och materiel (högst 170 personer längst till och med december 2014).

Utskottet stödjer också Sveriges planerade bidrag till den kommande utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission, RSM. Syftet är att åstadkomma en effektiv insats med förmåga att stödja, utbilda och genomföra rådgivning till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Det svenska bidraget ska vara högst 50 personer på plats i Afghanistan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-16
4

Beslut

Beslut: 2013-12-17
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U5 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP25000
FP23001
C22001
SD18002
V01801
KD19000
Totalt31118020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 600 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) till utgången av december månad 2014, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:33 och avslår motionerna
2013/14:U5 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:U6 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 17.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M100007
MP25000
FP22002
C22001
SD00182
V01801
KD19000
Totalt292181821

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Framtida svenskt deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan och utvecklingssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U5 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkandena 2 och 4 samt
2013/14:U6 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (båda SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M100007
MP25000
FP21012
C22001
SD01172
V01702
KD19000
Totalt290181823

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.