Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2012/13:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2012

Beslut

Svenska militära styrkan i Afghanistan får förnyat mandat (UFöU1)

Den svenska väpnade styrkan i Afghanistan får förnyat mandat under 2013. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd. Riksdagen stödjer också regeringens inriktning om att den svenska militära insatsen i landet successivt ska anpassas, omvandlas och reduceras samtidigt som det svenska engagemanget ges ett ökat civilt fokus.

Beslutet innebär att Sverige ska ställa en väpnad styrka om högst 785 personer till förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, ISAF, till slutet av 2013. Den svenska militära insatsen kommer under inledningen av 2013 att bestå av cirka 400 personer på plats i Afghanistan. Sommaren 2013 ska den svenska militära insatsen ha minskat med cirka 100 personer, för att vara cirka 300 personer på plats i Afghanistan.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet betonar i sitt beslutsunderlag vikten av att arbetet med att stärka de civila inslagen i Sveriges insatser i Afghanistan fortsätter och utvecklas. Utskottet välkomnar Sveriges åtaganden i samband med givarkonferensen i Tokyo 2012 att under perioden 2015-2024 stödja Afghanistan med en indikativ volym om sammantaget 8-8,5 miljarder kronor. Afghanistan blir därmed Sveriges största biståndsland.

Utskottets förslag till beslut: Bifall prop. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-29
Justering: 2012-12-04
Betänkande publicerat: 2012-12-10
Trycklov: 2012-12-07
Reservationer 5
bet 2012/13:UFöU1

Svenska militära styrkan i Afghanistan får förnyat mandat (UFöU1)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att ge den svenska väpnade styrkan i Afghanistan förnyat mandat under 2013. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd. Utskottet stödjer regeringens inriktning om att den svenska militära insatsen i landet successivt ska anpassas, omvandlas och reduceras samtidigt som det svenska engagemanget ges ett ökat civilt fokus.

Förslaget innebär att Sverige ska ställa en väpnad styrka om högst 785 personer till förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, ISAF, till slutet av 2013. Den svenska militära insatsen kommer under inledningen av 2013 att bestå av cirka 400 personer på plats i Afghanistan. Sommaren 2013 ska den svenska militära insatsen ha minskat med cirka 100 personer, för att vara cirka 300 personer på plats i Afghanistan.

Utskottet betonar vikten av att arbetet med att stärka de civila inslagen i Sveriges insatser i Afghanistan fortsätter och utvecklas. Utskottet välkomnar Sveriges åtaganden i samband med givarkonferensen i Tokyo 2012 att under perioden 2015-2024 stödja Afghanistan med en indikativ volym om sammantaget 8-8,5 miljarder kronor. Afghanistan blir därmed Sveriges största biståndsland.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-18
4

Beslut

Beslut: 2012-12-19
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på proposition 2012/13:41

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 785 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2013, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:41 och avslår motion
2012/13:U6 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110002
M105002
MP25000
FP23001
C22001
SD00200
V01801
KD19000
PP0000
-0000
Totalt30418207

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U6 yrkandena 2 och 3 samt 2012/13:U7 yrkande 1.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S110002
M106001
MP20410
FP23001
C22001
SD00200
V01801
KD19000
PP0000
-0000
Totalt30022216

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Civila insatser i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U6 yrkande 4 och 2012/13:U7 yrkande 2.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109012
M106001
MP21040
FP23001
C22001
SD02000
V00181
KD19000
PP0000
-0000
Totalt30020236

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag