Fortsatt arbete för en säker vägtrafik

Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2004

Beslut

Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (TU2)

Säkerheten på vägarna måste bli bättre. Antalet döda och skadade i vägtrafiken minskar inte i den takt som är förenlig med riksdagens trafiksäkerhetsmål. Riksdagen anser att samhället måste ta i med krafttag för antalet dödade och skadade i trafiken ska minska. De som kör måste bli bättre på att följa trafikreglerna, framför allt när det gäller hastigheter, nykterhet och att använda bilbälte. Alkohol och droger måste bort från vägarna. Tidsplanen för att installera alkolås i hela eller delar av fordonsfloran ska därför enligt riksdagen förkortas ifall detta visar sig möjligt. Riksdagen anser att en sänkning av den verkliga hastigheten på vägarna är nödvändig för att trafiksäkhetsmålet för år 2007 ska kunna nås.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

125 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-26
Justering: 2004-11-16
Betänkande publicerat: 2004-11-18
Trycklov: 2004-11-17
Reservationer 21
Betänkande 2004/05:TU2

Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (TU2)

Säkerheten på vägarna måste bli bättre. Antalet döda och skadade i vägtrafiken minskar inte i den takt som är förenlig med riksdagens trafiksäkerhetsmål. Trafikutskottet anser att samhället måste ta i med krafttag för antalet dödade och skadade i trafiken ska minska. De som kör måste bli bättre på att följa trafikreglerna, framför allt när det gäller hastigheter, nykterhet och att använda bilbälte. Alkohol och droger måste bort från vägarna. Tidsplanen för att installera alkolås i hela eller delar av fordonsfloran därför enligt trafikutskottet förkortas ifall detta visar sig möjligt. Trafikutskottet anser att en sänkning av den verkliga hastigheten på vägarna är nödvändig för att trafiksäkhetsmålet för år 2007 ska kunna nås.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-25
4

Beslut

Beslut: 2004-11-25
23 förslagspunkter, 18 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och övergripande prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om inriktningen av det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet enligt vad som framgår av avsnitten 5.1 och 5.2 i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:160 punkt 7 och avslår motionerna 2003/04:T21 yrkande 3, 2003/04:T409 yrkande 2, 2003/04:T426 yrkandena 1 och 3-5, 2003/04:T514, 2003/04:T564 yrkande 45, 2004/05:T398 yrkandena 1, 2 och 22, 2004/05:T464 yrkande 5 och 2004/05:T465 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m042013
c01804
fp034014
kd02607
v24006
mp14003
-0000
Totalt153120076

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Alkohol och droger i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So645 yrkande 11, 2003/04:T20, 2003/04:T21 yrkandena 6-8, 2003/04:T23 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T204, 2003/04:T223, 2003/04:T239, 2003/04:T286 yrkande 3, 2003/04:T302, 2003/04:T308, 2003/04:T332, 2003/04:T364 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T382, 2003/04:T442 yrkandena 2, 3 och 5, 2003/04:T454 yrkande 3, 2003/04:T468 yrkande 3, 2003/04:T478 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T527, 2003/04:T554, 2003/04:T564 yrkande 47, 2004/05:So602 yrkande 4, 2004/05:T208 yrkandena 1 och 2, 2004/05:T224, 2004/05:T238 yrkandena 1 och 2, 2004/05:T272, 2004/05:T301, 2004/05:T314, 2004/05:T340, 2004/05:T372, 2004/05:T375, 2004/05:T377 yrkandena 1 och 3, 2004/05:T397 yrkande 4, 2004/05:T398 yrkande 17, 2004/05:T399 yrkandena 3 och 4, 2004/05:T450, 2004/05:T462 yrkande 3, 2004/05:T465 yrkandena 8 och 15-18 samt 2004/05:T487.

Reservation 2 (c, fp, kd)
Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m004213
c01804
fp035013
kd02607
v24006
mp13004
-0000
Totalt152794276

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Hastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T21 yrkande 9.

Reservation 4 (m)

4. Övervakning och sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T19 yrkandena 1-3, 2003/04:T21 yrkandena 4, 11 och 12, 2003/04:T23 yrkande 4 och 2004/05:T398 yrkande 16.

Reservation 5 (m, kd)

5. Infrastrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T21 yrkande 1, 2003/04:T23 yrkande 3, 2003/04:T250, 2003/04:T442 yrkande 7, 2003/04:T454 yrkande 1, 2003/04:T547, 2004/05:T398 yrkandena 3, 4, 6 och 15 samt 2004/05:T465 yrkande 2.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

6. Barn i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub388 yrkande 18, 2003/04:T21 yrkandena 13 och 14, 2003/04:T294, 2003/04:T354, 2003/04:T417, 2003/04:T454 yrkandena 4 och 5, 2003/04:T509, 2004/05:T214, 2004/05:T398 yrkandena 20 och 21, 2004/05:T399 yrkande 1 i denna del, 2004/05:T422 och 2004/05:T465 yrkande 4.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

7. Funktionshindrade i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T256 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T264, 2003/04:T535, 2004/05:T294 och 2004/05:T326.

8. Körkortsutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488) och
2. lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:160 punkterna 5 och 6 samt avslår motionerna 2003/04:T21 yrkande 16, 2003/04:T22, 2003/04:T23 yrkande 5, 2003/04:T245, 2003/04:T286 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T331, 2003/04:T381, 2003/04:T442 yrkande 6, 2003/04:T454 yrkande 11, 2003/04:T469 yrkande 3, 2004/05:Sk404 yrkande 3, 2004/05:T251, 2004/05:T343, 2004/05:T399 yrkande 1 i denna del, 2004/05:T418 yrkande 2, 2004/05:T442 och 2004/05:T465 yrkande 7.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m004213
c18004
fp003513
kd02607
v24006
mp14003
-0000
Totalt171267775

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Skylt för nya körkortsinnehavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T424.

10. Återkallelse av körkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju479 yrkande 27, 2003/04:T273 yrkandena 1 och 2, 2003/04:T318, 2003/04:T360, 2003/04:T368, 2003/04:T369, 2003/04:T410, 2004/05:Ju293 yrkande 17, 2004/05:T207, 2004/05:T377 yrkande 2, 2004/05:T397 yrkande 6, 2004/05:T404, 2004/05:T447 och 2004/05:T465 yrkande 19.

Reservation 11 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m410014
c18004
fp035013
kd26007
v24006
mp14003
-0000
Totalt23935075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Utländska körkorts giltighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T201, 2003/04:T440, 2003/04:T442 yrkande 12, 2004/05:T217, 2004/05:T267, 2004/05:T318 och 2004/05:T485.

12. Administration av körkortsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T248, 2003/04:T315, 2003/04:T383 och 2004/05:T327.

13. Typgodkännande och viss fordonsutrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T358, 2003/04:T426 yrkande 2 och 2004/05:T363.

14. Moped och motorcykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T21 yrkande 15, 2003/04:T206, 2003/04:T273 yrkande 3, 2003/04:T290, 2003/04:T442 yrkandena 8-11, 2003/04:T454 yrkandena 6, 9 och 10, 2003/04:T503, 2003/04:T557, 2003/04:T564 yrkande 19, 2004/05:T221, 2004/05:T266 yrkandena 1 och 2, 2004/05:T378, 2004/05:T397 yrkandena 1-3, 2004/05:T398 yrkandena 8-11, 13 och 14, 2004/05:T408 yrkandena 1-4, 2004/05:T418 yrkande 1, 2004/05:T463 yrkande 2, 2004/05:T465 yrkandena 5 och 6 samt 2004/05:T498 yrkande 2.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m004213
c01804
fp003513
kd00267
v24006
mp14003
-0000
Totalt1541810374

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T21 yrkande 5, 2003/04:T23 yrkande 6, 2003/04:T356, 2003/04:T415, 2003/04:T454 yrkande 7, 2004/05:T247 och 2004/05:T398 yrkande 7.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (kd)

16. Buss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T409 yrkande 1.

17. Mobiltelefoni i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T21 yrkande 10, 2003/04:T238, 2003/04:T398 yrkandena 1-3, 2003/04:T400, 2004/05:T275, 2004/05:T364, 2004/05:T412 och 2004/05:T501.

Reservation 18 (m)

18. Trafikbestämmelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T23 yrkande 7, 2003/04:T240, 2003/04:T289, 2003/04:T327, 2003/04:T336, 2003/04:T357, 2003/04:T551 och 2004/05:T406.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (kd)

19. Djur i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T376, 2003/04:T388 och 2003/04:T390 yrkandena 1 och 2.

Reservation 21 (m, c, kd)

20. Pisksnärtsskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T471 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:T336 yrkandena 1 och 2.

21. Frivilligorganisationer och trafiksäkerhetsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T359 yrkande 1 och 2004/05:T389 yrkandena 1-5.

22. Nya verkställighetsregler för överlastavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om vägtransportledare,
2. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift och
3. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:160 punkterna 1-3.

23. Fordonseskort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:160 punkt 4.