Försvarsutskottets betänkande med anledning av förslag i propositionen 1974:50 till lag om beredskapsstyrka och lag om beteckningen försvarsmakten

Försvarsutskottets betänkande 1974:FöU24

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång