Försvarsutskottets betänkande med anledning av motion angående bruket av beteckningen krigsmakt

Försvarsutskottets betänkande 1972:FöU18

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång