Försvarsunderrättelsetjänst

Försvarsutskottets betänkande 2001/02:FÖU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2002

Beslut

Motioner om försvarsunderrättelsetjänsten (FöU9)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om inriktningen av försvarsunderrättelsetjänsten och om gränsdragningen mellan militär och civil underrättelsetjänst.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-02-05, 2002-02-07

Motioner om försvarsunderrättelsetjänsten (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om inriktningen av försvarsunderrättelsetjänsten och om gränsdragningen mellan militär och civil underrättelsetjänst.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.