Försvarspolitiska frågor

Försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2014

Beslut

Nej till motioner om försvarspolitiken (FöU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om försvarspolitiska frågor. Skälet är huvudsakligen att de områden motionerna tar upp ingår i Försvarsberedningens pågående arbete med försvarets framtida inriktning. Motionerna handlar bland annat om behovet av en säkerhetsstrategi, det svenska försvarets förmåga, nordiskt försvarssamarbete, svenskt deltagande i internationella insatser, behovet av en försvarsindustristrategi samt en avveckling av Försvarsexportmyndigheten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-12-12
Justering: 2014-01-21
Betänkande publicerat: 2014-01-22
Trycklov: 2014-01-21
Reservationer 12
Betänkande 2013/14:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2013-12-12, 2013-12-05

Nej till motioner om försvarspolitiken (FöU7)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om försvarspolitiska frågor. Skälet är huvudsakligen att de områden motionerna tar upp ingår i Försvarsberedningens pågående arbete med försvarets framtida inriktning. Motionerna handlar bland annat om behovet av en säkerhetsstrategi, det svenska försvarets förmåga, nordiskt försvarssamarbete, svenskt deltagande i internationella insatser, behovet av en försvarsindustristrategi samt en avveckling av Försvarsexportmyndigheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-01-29
4

Beslut

Beslut: 2014-01-29
7 förslagspunkter, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 januari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhetsstrategi och anpassad hotbild

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö222 av Göran Pettersson (M),
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 1 och 20,
2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 1, 10 och 15 samt
2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 1, 9 och 15.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M98009
MP02203
FP18006
C18005
SD19001
V15004
KD18001
Totalt28422043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Det svenska försvarets förmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö212 av Anna Steele (FP),
2011/12:Fö217 av Anna Steele (FP),
2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 4,
2012/13:Fö232 av Anna Steele (FP),
2012/13:Fö235 av Anna Steele (FP) och
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 1, 8 och 9.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M98009
MP22003
FP18006
C18005
SD00191
V15004
KD18001
Totalt189981943

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Nordiskt samarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 5,
2012/13:Fö244 av Isabella Jernbeck (M),
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkande 3,
2012/13:Fö253 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 3,
2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 3,
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 2 och
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 7-14.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M98009
MP22003
FP18006
C18005
SD01901
V00154
KD18001
Totalt272191543

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Östersjöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,
2011/12:Fö229 av Christer Engelhardt (S),
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 6-8,
2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5,
2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 3,
2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5 samt
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M98009
MP01213
FP18006
C18005
SD19001
V15004
KD18001
Totalt186992143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Svenska insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 9,
2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 16,
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkande 1,
2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 6,
2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 17,
2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 6 och
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 5.

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M98009
MP00223
FP18006
C18005
SD11801
V00154
KD18001
Totalt251183743

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Väsentliga säkerhetsintressen och försvarsindustristrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkande 10,
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 5 och
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 24.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M98009
MP20023
FP18006
C18005
SD00191
V00154
KD18001
Totalt172983643

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Försvarsexportmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 13 och
2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 12 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M98009
MP02203
FP18006
C18005
SD19001
V01504
KD18001
Totalt26937043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag