Försvarspolitik

Försvarsutskottets bet 2017/18:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 februari 2018

Beslut

Nej till motioner om försvarspolitik (FöU3)

Riksdagen sa nej till motionsförslag som bland annat handlar om Sveriges försvarspolitiska inriktning, försvarets förmåga och materialförsörjning. Riksdagen sa nej till förslagen, framförallt på grund av att förslagen angränsar till Försvarsberedningens pågående arbete och nuvarande samt kommande försvarspolitiska inriktningsbeslut.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-06
Trycklov: 2018-02-08
Reservationer 13
bet 2017/18:FöU3

Alla beredningar i utskottet

2018-01-25, 2018-01-18

Nej till motioner om försvarspolitik (FöU3)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag som bland annat handlar om Sveriges försvarspolitiska inriktning, försvarets förmåga och materialförsörjning. Utskottet tycker att riksdagen ska säga nej till förslagen, framförallt på grund av att förslagen angränsar till Försvarsberedningens pågående arbete och nuvarande samt kommande försvarspolitiska inriktningsbeslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-14
Debatt i kammaren: 2018-02-15
4

Beslut

Beslut: 2018-02-15
8 förslagspunkter, 2 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 februari 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försvarspolitisk inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:163 av Jeff Ahl (SD) yrkande 3,

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 1 och 4,

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 12 och

2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

2. Försvarets förmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 53,

2017/18:2709 av Jenny Petersson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3037 av Allan Widman m.fl. (L),

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 10,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 22 och 48,

2017/18:3434 av Jesper Skalberg Karlsson (M) och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 3 (M, C, KD)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 72 0 11
SD 0 0 38 7
MP 20 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 11 0 5
- 1 0 2 3
Totalt 140 121 40 48


3. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 18, 19 och 25,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2 och

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 72 0 0 11
SD 1 0 37 7
MP 20 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 1 0 2 3
Totalt 242 20 39 48


4. Nordiskt samarbete om totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 10.

Reservation 7 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 72 0 11
SD 38 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 11 0 5
- 3 0 0 3
Totalt 180 121 0 48


5. Försvarssamarbete med Finland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 50.

6. Internationella samarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 15,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 29 och

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 72 0 0 11
SD 0 0 38 7
MP 20 0 0 4
C 0 0 20 2
V 0 18 0 3
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 1 0 2 3
Totalt 223 18 60 48


7. Försvarslogistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 27 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 43.

Reservation 11 (M, C, KD)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 72 0 11
SD 0 0 38 7
MP 20 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 11 0 5
- 1 0 2 3
Totalt 140 121 40 48


8. Materielförsörjning och försvarsindustrifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 14,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 17, 26, 30 och 31,

2017/18:2673 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S),

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8 samt

2017/18:3826 av Stig Henriksson och Amineh Kakabaveh (båda V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 72 0 0 11
SD 0 38 0 7
MP 20 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 1 2 0 3
Totalt 261 40 0 48