Försvarets personalförsörjning och personalpolitik m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2014

Beslut

Nej till motioner om försvarets personalförsörjning och personalpolitik (FöU2)

Riksdagen sa nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om försvarets personalförsörjning och Försvarsmaktens personalpolitik. Skälet är bland annat att Försvarsmakten och regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om totalförsvarsplikt och mönstring, villkor för Försvarsmaktens militära personal, veteran- och anhörigfrågor, jämställdhetsfrågor inom Försvarsmakten, hemvärnets utbildnings- och övningsverksamhet samt kraven på sökande till grundläggande militär utbildning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-21
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2014-01-03
Trycklov: 2013-12-20
Reservationer 12
Betänkande 2013/14:FöU2

Alla beredningar i utskottet

2013-11-21, 2013-11-12

Nej till motioner om försvarets personalförsörjning och personalpolitik (FöU2)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om försvarets personalförsörjning och Försvarsmaktens personalpolitik. Skälet är bland annat att Försvarsmakten och regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om totalförsvarsplikt och mönstring, villkor för Försvarsmaktens militära personal, veteran- och anhörigfrågor, jämställdhetsfrågor inom Försvarsmakten, hemvärnets utbildnings- och övningsverksamhet samt kraven på sökande till grundläggande militär utbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-01-22
4

Beslut

Beslut: 2014-01-22
6 förslagspunkter, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 januari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personalförsörjningssystemets utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö7 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 8,
2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 8,
2012/13:Fö229 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 15-20, 29 och 30,
2013/14:Fö203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 13,
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 13 och
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 30-34, 44 och 45.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S190021
M940112
MP00214
FP19005
C18005
SD00173
V00181
KD16003
Totalt148905754

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Villkor för militär personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö227 av Anton Abele (M),
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 11, 13 och 14,
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 4 och
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 26, 28 och 29.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M950012
MP21004
FP19005
C18005
SD01703
V18001
KD16003
Totalt27817054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Veteran- och anhörigfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö211 av Emma Henriksson (KD),
2012/13:Fö242 av Roland Utbult (KD),
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkande 28,
2012/13:Fö255 av Peter Hultqvist m.fl. (S),
2013/14:Fö209 av Roza Güclü Hedin (S),
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 16 och
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 20.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M950012
MP21004
FP19005
C18005
SD00173
V18001
KD16003
Totalt187911754

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Genus- och jämställdhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 7,
2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 7,
2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 18,
2013/14:U220 av Eva Flyborg (FP) yrkandena 7 och 8,
2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkandena 4-6,
2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 12 och
2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 3 och 15.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M950012
MP00214
FP18006
C18005
SD17003
V00181
KD16003
Totalt164913955

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Utbildning och övning i hemvärnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M950012
MP02104
FP18006
C18005
SD17003
V01801
KD16003
Totalt164130055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Krav på sökande till GMU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö204 av Björn Söder (SD).

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M950012
MP21004
FP19005
C18005
SD01703
V18001
KD16003
Totalt27817054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag