Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2010

Beslut

Starkare skydd mot människohandel (JuU33)

Lagreglerna om människohandelsbrott skrivs om så att de blir tydligare och mer ändamålsenliga. Syftet är att förstärka det straffrättsliga skyddet mot människohandel. Då kan brottsbekämpningen bli mer effektiv. I dag krävs att gärningsmannen har tagit kontroll över offret för att kunna dömas. Det kravet försvinner. I dag finns också ett krav på så kallad dubbel straffbarhet för att en svensk domstol ska kunna döma över människohandel som har begåtts utomlands. Även detta krav försvinner. Det blir därmed lättare att i Sverige döma personer som har begått människohandelsbrott utomlands. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-04-27
Justering: 2010-05-06
Betänkande publicerat: 2010-05-06
Trycklov: 2010-05-06
Reservationer 5
bet 2009/10:JuU33

Alla beredningar i utskottet

2010-04-27, 2010-04-15

Starkare skydd mot människohandel (JuU33)

Lagreglerna om människohandelsbrott skrivs om så att de blir tydligare och mer ändamålsenliga. Syftet är att förstärka det straffrättsliga skyddet mot människohandel. Då kan brottsbekämpningen bli mer effektiv.

I dag krävs att gärningsmannen har tagit kontroll över offret för att kunna dömas. Det kravet försvinner. I dag finns också ett krav på så kallad dubbel straffbarhet för att en svensk domstol ska kunna döma över människohandel som har begåtts utomlands. Även detta krav försvinner. Det blir därmed lättare att i Sverige döma personer som har begått människohandelsbrott utomlands.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-19
4

Beslut

Beslut: 2010-05-19
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Människohandelsbrottet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:152 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2009/10:Ju13 yrkande 2, 2009/10:Ju14, 2009/10:Ju415 yrkande 6, 2009/10:Ju427 yrkande 21, 2009/10:Ju429 yrkande 1 och 2009/10:A414 yrkande 4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m810015
c21008
fp22006
kd20004
v01804
mp01405
-1000
Totalt145138066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Dubbel straffbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju429 yrkande 2.

3. Europarådets konvention om bekämpande av människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
1. Europarådets konvention den 16 maj 2005 om bekämpande av människohandel,
2. en förklaring enligt 31.1 e och 31.2 i konventionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:152 punkterna 3 och 4.

4. Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:152 punkt 2.

5. Operativa insatser mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju415 yrkandena 7 och 9.

6. Omhändertagande av offren för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:A414 yrkande 7.

7. Återvändande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju212.

8. Gränsöverskridande åtgärder för bekämpande av människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju285 och 2009/10:Ju415 yrkande 8.

9. Skyldighet ta emot nödställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju384 yrkande 22.

Reservation 2 (v, mp)

10. Uppehållstillstånd för människohandelsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju384 yrkande 24 och 2009/10:Sf332 yrkande 28.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1061023
m810015
c21008
fp22006
kd20004
v01804
mp01405
-1000
Totalt25133065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Skärpt straff för sexköp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju13 yrkande 3, 2009/10:Ju247, 2009/10:Ju276 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Ju293, 2009/10:Ju313, 2009/10:Ju319, 2009/10:Ju393 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Ju396 yrkande 4, 2009/10:Ju415 yrkandena 1-5 och 2009/10:Ju427 yrkande 17.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m800016
c21008
fp22006
kd20004
v01804
mp01405
-0100
Totalt143140066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Skadestånd vid sexköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju13 yrkande 4, 2009/10:Ju393 yrkande 3 och 2009/10:Ju427 yrkande 18.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m810015
c20018
fp22006
kd20004
v01804
mp01306
-1000
Totalt144138166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag