Förstärkt nedsättning av egenavgifter

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2013

Beslut

Företagare får sänkta egenavgifter (SfU5)

Egenavgifterna sänks med 2,5 procentenheter från 1 januari 2014. Egenavgifter är de avgifter företagare betalar för att finansiera bland annat sin pension och sjukförsäkring. Sänkningen av egenavgifterna görs genom att avdraget vid beräkningen av egenavgifterna höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget. Det maximala avdragsbeloppet höjs med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år.

Begränsningsregeln som gäller avdrag för egenavgifter för delägare i handelsbolag och personer som tillsammans driver näringsverksamhet tas bort.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bland annat sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretag, för företag i glesbygd och för unga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-21
Betänkande publicerat: 2013-11-22
Trycklov: 2013-11-22
Reservationer 3
Betänkande 2013/14:SfU5

Företagare får sänkta egenavgifter (SfU5)

Regeringen föreslår att egenavgifterna ska sänkas med 2,5 procentenheter från 1 januari 2014. Egenavgifter är de avgifter företagare betalar för att finansiera bland annat sin pension och sjukförsäkring. Sänkningen av egenavgifterna ska göras genom att avdraget vid beräkningen av egenavgifterna höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget. Det maximala avdragsbeloppet höjs med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år.

Regeringen föreslår också att begränsningsregeln som gäller avdrag för egenavgifter för delägare i handelsbolag och personer som tillsammans driver näringsverksamhet tas bort.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bland annat sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretag, för företag i glesbygd och för unga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-28
4

Beslut

Beslut: 2013-11-28
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:14 och avslår motion
2013/14:Sf5 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP21004
FP15009
C17006
SD17003
V16003
KD17002
Totalt20395051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Konsekvensanalys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf5 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 2 (S)

3. Socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf256 av Magnus Sjödahl (KD),
2013/14:Sf320 av Lars Beckman (M),
2013/14:Sf337 av Mats Odell (KD) yrkande 1,
2013/14:Sf339 av Edward Riedl (M),
2013/14:Sf346 av Johan Hultberg (M),
2013/14:Sf357 av David Lång och Josef Fransson (båda SD),
2013/14:Sf358 av Rune Wikström (M),
2013/14:Sf359 av Edward Riedl (M),
2013/14:Sf393 av Christian Holm (M),
2013/14:Kr300 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 3,
2013/14:Ub313 av Sten Bergheden (M) yrkande 3 och
2013/14:N272 av Sten Bergheden (M) yrkande 3.

4. Nystartszoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf394 av Finn Bengtsson (M).

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP02104
FP15009
C17006
SD17003
V01603
KD17002
Totalt166132051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag