Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2010

Beslut

Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SfU12)

Riksdagen har beslutat om försörjningskrav vid anhöriginvandring. Försörjningskravet ska gälla när en utlänning söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Villkoret för att få uppehållstillstånd ska vara att personen i Sverige tjänar tillräckligt mycket för att försörja sig själv. Personen ska också ha en bra bostad för sig själv och den anhöriga. Det ska dock finnas vissa undantag från försörjningskravet, till exempel när det gäller barn eller när det handlar om personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SfU12)

Regeringen vill införa försörjningskrav vid anhöriginvandring. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Försörjningskravet ska gälla när en utlänning söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Villkoret för att få uppehållstillstånd ska vara att personen i Sverige tjänar tillräckligt mycket för att försörja sig själv. Personen ska också ha en bra bostad för sig själv och den anhöriga.

Det ska dock finnas vissa undantag från försörjningskravet, till exempel när det gäller barn eller när det handlar om personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.