Förslag till alkohollag

Socialutskottets betänkande 1994/95:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.