Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om förskolan (UbU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om förskolan. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom det område som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, arbetsmiljö, erbjudande av förskola och resurser till förskolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om förskolan (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om förskolan. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom det område som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, arbetsmiljö, erbjudande av förskola och resurser till förskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.