Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2012

Beslut

Mer barnomsorg på kvällar, helger och nätter (UbU13)

Riksdagen uppmanar regeringen att komma in med ett förslag om att kommunerna ska få stimulansbidrag så att de kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Förslaget ska lämnas till riksdagen inom ramen för budgetprocessen.

Riksdagen påpekar att över hälften av Sveriges kommuner har inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Det ställer till problem för föräldrar som arbetar kvällar, helger och nätter, vilket är vanligt inom exempelvis vården, industrin, servicesektorn och kulturvärlden. Det är ett extra stort problem för ensamstående föräldrar, som är mer drabbade av arbetslöshet än andra föräldrar. Avsaknaden av barnomsorg får inte utgöra ett hinder för föräldrar att ta ett jobb, menar riksdagen.

Beslutet grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen inom ramen för budgetprocessen ska återkomma till riksdagen med förslag till ett stimulansbidrag så att kommunerna i ökad utsträckning erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2011/12:Ub456 yrkande 5 och 2011/12:So658 yrkande 12 . Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Mer barnomsorg på kvällar, helger och nätter (UbU13)

Riksdagen bör uppmana regeringen att komma in med ett förslag om att kommunerna ska få stimulansbidrag så att de kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Det föreslår utbildningsutskottet, och säger därmed delvis ja till motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Utskottet påpekar att över hälften av Sveriges kommuner har inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Det ställer till problem för föräldrar som arbetar kvällar, helger och nätter, vilket är vanligt inom exempelvis vården, industrin, servicesektorn och kulturvärlden. Det är ett extra stort problem för ensamstående föräldrar, som är mer drabbade av arbetslöshet än andra föräldrar. Avsaknaden av barnomsorg får inte utgöra ett hinder för föräldrar att ta ett jobb, menar utskottet.

Regeringen föreslås lämna in förslaget till riksdagen inom ramen för budgetprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.