Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2007

Beslut

Nej till motionsförslag om förskolan (UbU7)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om förskolan med hänvisning till pågående beredning av i första hand en ny skollag och en familjepolitisk reform samt pågående utredningar. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-25
Justering: 2007-02-22
Betänkande publicerat: 2007-02-26
Trycklov: 2007-02-26
Reservationer 12
Betänkande 2006/07:UbU7

Motioner om förskolan (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om förskolan från den allmänna motionstiden 2006. Utskottet hänvisar till pågående beredning av i första hand en ny skollag och en familjepolitisk reform samt pågående utredningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-22
4

Beslut

Beslut: 2007-03-22
15 förslagspunkter, 9 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän förskola m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub204 och 2006/07:Ub413.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s094036
m780019
c20009
fp180010
kd20004
v01705
mp15013
Totalt151111186

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Etableringsrätt i barnomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 41 och 2006/07:Ub256 yrkande 2.

Reservation 2 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s095035
m780019
c20009
fp180010
kd20004
v01705
mp15103
Totalt151113085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Barngruppernas storlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub274 och 2006/07:Ub425.

Reservation 3 (v)

4. Vistelsetider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub227 och 2006/07:Ub412.

5. Barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub256 yrkande 1, 2006/07:Ub320, 2006/07:Ub397, 2006/07:Ub415 och 2006/07:Ub417.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s194035
m780019
c20009
fp180010
kd20004
v01705
mp01504
Totalt137126086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Närhetsprincip

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub256 yrkande 3.

Reservation 5 (v)

7. Ledning av förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub215 yrkande 2 och 2006/07:Ub318.

8. Förskollärare och annan personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub215 yrkande 1 och 2006/07:Ub256 yrkandena 8 och 9.

Reservation 6 (v)

9. Modersmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub256 yrkande 4 och 2006/07:Ub340.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s293035
m780019
c20009
fp180010
kd20004
v01705
mp01504
Totalt138125086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub418 yrkande 1.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s095035
m780019
c20009
fp180010
kd20004
v01705
mp01504
Totalt136127086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub256 yrkande 5 och 2006/07:Ub309 yrkande 13.

Reservation 9 (v)

12. Utemiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub256 yrkande 7.

Reservation 10 (v)

13. Kost

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub416.

14. Rätt till skolbarnsomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 27.

Reservation 11 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950035
m780019
c20009
fp180010
kd20004
v01705
mp15004
Totalt24617086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Resurser och kvalitet i skolbarnsomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub214, 2006/07:Ub309 yrkande 28 och 2006/07:Ub411.

Reservation 12 (v)