Förskolan (förnyad behandling)

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2003

Beslut

Mångfald inom barnomsorgen (UbU19)

Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen om mångfald inom barnomsorgen. Det är viktigt med mångfald och valfrihet inom barnomsorgen, och föräldrar ska ha rätt att fritt välja barnomsorg. Barnomsorgen ska vara väl utbyggd, med olika alternativ i både kommunal, privat och kooperativ regi. Kommunerna måste kunna erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2002 om förskolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-29
Justering: 2003-04-29
Betänkande publicerat: 2003-04-29
Trycklov: 2003-04-29
Reservationer 22
Betänkande 2002/03:UBU19

Motioner om förskolan (UbU19)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om förskolan. De borgerliga partierna tillsammans med miljöpartiet föreslår i en gemensam reservation att riksdagen gör ett uttalande till regeringen om mångfald inom barnomsorgen. Det är viktigt med mångfald och valfrihet inom barnomsorgen, och föräldrar ska ha rätt att fritt välja barnomsorg. Barnomsorgen ska vara väl utbyggd, med olika alternativ i både kommunal, privat och kooperativ regi. Kommunerna måste kunna erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Majoriteten i utskottet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, anser att det redan finns mångfald och valfrihet inom barnomsorgen och att uttalandet inte behövs. Utskottet föreslår därför att riksdagen avslår reservanternas förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-07
4

Beslut

Beslut: 2003-05-07
21 förslagspunkter, 20 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Val mellan olika former av barnomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf380 yrkandena 20 och 21.

Reservation 1 (kd)

2. Mångfald inom barnomsorgen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf380 yrkande 24 och 2002/03:So514 yrkande 4.

Reservation 2 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04807
c02101
fp04107
kd03102
v25005
mp01502
-0000
Totalt151156042

Beslut: Kammaren biföll reservation 2

3. Omsorg i stället för utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub415 yrkande 1.

4. Maxantal barn i förskolegrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf380 yrkande 25, 2002/03:Ub225 yrkande 2, 2002/03:Ub415 yrkande 5 och 2002/03:Ub509 yrkandena 6 och 12.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)

5. Rekommendationer om gruppstorlekar i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub225 yrkande 1, 2002/03:Ub415 yrkande 4 och 2002/03:Ub429 yrkande 1.

Reservation 5 (c)

6. Personaltäthet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub509 yrkande 13.

Reservation 6 (fp)

7. Kvalitetsuppföljning av förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub435 och 2002/03:Ub509 yrkande 7.

Reservation 7 (fp)

8. Tillsyn av fristående förskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub415 yrkande 8.

Reservation 8 (c, fp, kd)

9. Omfattning av arbetsmiljölagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub415 yrkande 12.

Reservation 9 (kd)

10. Lekens betydelse för barns utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub415 yrkande 2.

Reservation 10 (kd)

11. Kompetenshöjning inom konfliktlösning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub462 yrkande 3.

Reservation 11 (mp)

12. Taxefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf380 yrkande 23 och 2002/03:So250 yrkande 15.

Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c)

13. Avgiftsfrihet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub445 och 2002/03:Ub509 yrkande 8.

Reservation 14 (fp)

14. Barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub540.

15. Öppna förskolans utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf379 yrkande 4, 2002/03:Sf380 yrkande 26 och 2002/03:Ub415 yrkandena 10 och 11.

Reservation 15 (kd)

16. Familjedaghem som förskoleform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub509 yrkande 11.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

17. Familjedaghemmens utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub415 yrkande 9 och 2002/03:Ub509 yrkande 10.

Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (kd)

18. Förskolans läroplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub415 yrkande 7, 2002/03:Ub417 yrkande 1, 2002/03:Ub446 och 2002/03:Ub509 yrkande 5.

Reservation 19 (kd)
Reservation 20 (fp)

19. Samverkan mellan förskola och föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub509 yrkande 15.

Reservation 21 (fp, kd)

20. Språkförskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub509 yrkande 14.

Reservation 22 (fp)

21. Modersmålsstöd i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub325 yrkande 4 och 2002/03:Ub426.