Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU11

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 18 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-18, 2023-05-25