Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om forskning (UbU14)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om forskningsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att åtgärder redan är gjorda.

Motionerna handlar exempelvis om forskningsfinansiering, EU:s ramprogram för forskning samt villkor för doktorander och forskare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-28
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-03
Reservationer 16
Betänkande 2018/19:UbU14

Alla beredningar i utskottet

2019-03-28, 2019-03-26

Nej till motioner om forskning (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om forskningsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att åtgärder redan är gjorda.

Motionerna handlar exempelvis om forskningsfinansiering, EU:s ramprogram för forskning samt villkor för doktorander och forskare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-08
Debatt i kammaren: 2019-05-09
4

Beslut

Beslut: 2019-05-09
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Forskningsfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1518 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2018/19:2832 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 1 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 52.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 63 7
SD 54 0 0 8
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 221 20 63 45


2. EU:s ramprogram för forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:1880 av Betty Malmberg (M),

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 32 och 33 samt

2018/19:2832 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (L)

3. Karriärvägar och meritering för forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:88 av Staffan Eklöf (SD),

2018/19:2057 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 54 0 0 8
C 0 26 0 5
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 0 15 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 263 26 15 45


4. Särskilda forskningssatsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2018/19:511 av Joar Forssell (L),

2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 37 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

5. Riktad fördelning av forskningsanslag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11,

2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 6,

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. (S),

2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 26 och 27,

2018/19:1131 av Edward Riedl (M),

2018/19:1226 av Jan R Andersson (M),

2018/19:1263 av Hans Wallmark (M),

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:1532 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 18 och 19,

2018/19:1826 av Jan Ericson (M),

2018/19:1831 av Jan Ericson (M),

2018/19:2022 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 5,

2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 16,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 12,

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 111 och

2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 54 0 8
C 1 0 25 5
V 0 0 25 3
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 180 54 70 45


6. Forskningsinfrastruktur och innovationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 6-8 och 35,

2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:808 av Boriana Åberg (M),

2018/19:850 av Betty Malmberg (M),

2018/19:851 av Betty Malmberg (M) yrkande 3,

2018/19:894 av Betty Malmberg (M),

2018/19:983 av Lars Püss m.fl. (M),

2018/19:1227 av Jan R Andersson (M),

2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) yrkande 5,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 21 och 23 samt

2018/19:2832 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 5 och 6.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 0 0 53 9
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 187 63 53 46