Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2018

Beslut

Forskning (UbU17)

Riksdagen har behandlat ett 70-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2017 och 2018 om forskningsfrågor. Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att tillsätta en utredning som får uppdraget att lämna förslag om ett system för utvärdering av statliga investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete pågår och åtgärder redan planeras i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för forskningspolitiken, finansiering av forskning, villkor för doktorander och forskare, särskilda forskningssatsningar, fördelning av forskningsanslag, forskningsinfrastruktur och innovationer.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag om ett system för utvärdering av statliga investeringar i forskning, utveckling och innovation. Därmed bifaller riksdagen motion 2017/18:3041 yrkande 4. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-27
Reservationer 26
Betänkande 2017/18:UbU17

Forskning (UbU17)

Utbildningsutskottet har behandlat ett 70-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2017 och 2018 om forskningsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att tillsätta en utredning som får uppdraget att lämna förslag om ett system för utvärdering av statliga investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete pågår och åtgärder redan planeras i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för forskningspolitiken, finansiering av forskning, villkor för doktorander och forskare, särskilda forskningssatsningar, fördelning av forskningsanslag, forskningsinfrastruktur och innovationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utbildnings- och forskningspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 1 och 6.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 74 0 9
SD 29 0 0 13
MP 22 0 0 3
C 0 16 0 6
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 6 0 0 2
Totalt 173 119 0 57


2. Utredning om utvärdering av forskning och innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag om ett system för utvärdering av statliga investeringar i forskning, utveckling och innovation och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.

3. Forskningsfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1307 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:1313 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M)

4. Sveriges andel av beviljade EU-medel för forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 5.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

5. Inriktning på EU:s forskningsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)

6. Meriteringsanställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 7.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

7. Karriärvägar och meritering för forskare inom högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 2, 3 och 10.

Reservation 7 (C)

8. Studiefinansiering och villkor för doktorander

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 4 och

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 55.

Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 74 0 0 9
SD 29 0 0 13
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 0 0 17 4
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 5 0 1 2
Totalt 258 14 18 59


9. Medicinsk forskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) yrkande 4,

2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. (S),

2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:1267 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M),

2017/18:1764 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1856 av Hans Ekström (S),

2017/18:2038 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:2142 av Johanna Haraldsson (S),

2017/18:2237 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

2017/18:2706 av Jenny Petersson (M),

2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 75,

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 22 och

2017/18:3853 av Pernilla Stålhammar och Maria Andersson Willner (MP, S).

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 74 0 9
SD 0 0 28 14
MP 22 0 0 3
C 0 0 16 6
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 6 2
Totalt 153 74 64 58


10. Rymdfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:29 av Mathias Sundin (L),

2017/18:2955 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 42.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (KD)

11. Jämställdhet i forskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:387 av Jan Ericson (M),

2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 8,

2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 1 0 9
SD 0 29 0 13
MP 22 0 0 3
C 0 0 16 6
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 6 0 2
Totalt 222 36 34 57


12. Särskilda forskningsområden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:203 av Edward Riedl (M),

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:684 av Emilia Töyrä (S),

2017/18:1506 av Margareta Larsson (-) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S),

2017/18:1943 av Hans Wallmark (M),

2017/18:2112 av Annika Lillemets m.fl. (MP),

2017/18:3358 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 11 och

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (L)
Reservation 22 (KD)

13. Forskningsinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9,

2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:2003 av Erik Ottoson (M) yrkande 1,

2017/18:2459 av Jan R Andersson (M),

2017/18:3228 av Michael Svensson (M) och

2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 6 och 7.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 0 74 9
SD 0 29 0 13
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 6 0 2
Totalt 183 35 74 57


14. Innovationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:151 av Said Abdu (L) yrkande 5,

2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (L)