Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om forskning (UbU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om forskning. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om övergripande och organisatoriska forskningsfrågor, forskarstudier, kommersialisering av forskningsresultat, EU-forskning, Vetenskapsrådet, utbildningsvetenskaplig forskning samt forskning inom vissa övriga områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-18
Justering: 2007-02-15
Betänkande publicerat: 2007-02-16
Trycklov: 2007-02-16
Reservationer 8
Betänkande 2006/07:UbU5

Nej till motioner om forskning (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om forskning. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om övergripande och organisatoriska forskningsfrågor, forskarstudier, kommersialisering av forskningsresultat, EU-forskning, Vetenskapsrådet, utbildningsvetenskaplig forskning samt forskning inom vissa övriga områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-28
4

Beslut

Beslut: 2007-03-28
13 förslagspunkter, 12 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande och organisatoriska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub216, 2006/07:Ub294 yrkande 3 och 2006/07:Ub326 yrkandena 2 och 4.

2. Svenska sammanfattningar av avhandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K227 yrkande 2.

Reservation 1 (v)

3. Utlysning av platser på forskarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 21.

Reservation 2 (mp)

4. Kommersialisering av forskningsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub311 yrkandena 1-3.

5. EU-forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub301 yrkandena 1 och 2.

6. Vetenskapsrådets uppdrag om stamcellsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub402.

Reservation 3 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1109020
m840013
c28001
fp22006
kd22002
v21604
mp17002
Totalt176125048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Starka forskningsmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub405.

8. Utbildningsvetenskaplig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub207 yrkandena 1-5.

Reservation 4 (v)

9. Forskning om etnisk diskriminering i rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju313 yrkande 3.

Reservation 5 (v)

10. Forskning om kvinnors ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So308 yrkande 2, 2006/07:Ub282 och 2006/07:A269 yrkande 23.

Reservation 6 (v)

11. Forskning om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So464 yrkande 15.

Reservation 7 (mp)

12. Forskning om assyriers och syrianers situation perioden 1914-18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub310.

Reservation 8 (s)

13. Forskning inom vissa övriga områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju314 yrkande 2, 2006/07:So461 yrkande 8, 2006/07:Ub269 yrkande 2, 2006/07:Ub302 yrkande 2, 2006/07:Ub314 och 2006/07:Ub371.