Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 1989/90:UbU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.