Forskning för ett bättre liv

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2005

Beslut

Forskning (UbU15)

Riksdagen godkände regeringens förslag dels att inga nya nationella forskningsanläggningar ska inrättas, dels att regeringen ska få avyttra hela eller delar av aktiekapitalet i det nu statligt helägda Imego AB.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-05-10
Justering: 2005-06-02
Betänkande publicerat: 2005-06-03
Trycklov: 2005-06-03
Reservationer 19
Betänkande 2004/05:UBU15

Forskning (UbU15)

Regeringen har redovisat sina bedömningar av hur de ytterligare resurser till forskning under perioden 2005-2008 som aviserades i budgetpropositionen för 2005 ska fördelas mellan olika ändamål. Regeringen föreslår också dels att inga nya nationella forskningsanläggningar ska inrättas, dels att regeringen ska få avyttra hela eller delar av aktiekapitalet i det nu statligt helägda Imego AB. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-13
4

Beslut

Beslut: 2005-06-15
32 förslagspunkter, 29 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Forskningspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub11 yrkandena 1-9 och 11, 2004/05:Ub293 yrkandena 15 och 18 samt 2004/05:N300 yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m043012
c01705
fp04017
kd02607
v22006
mp15002
-2000
Totalt160126162

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Stärkande av kunskapskluster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub293 yrkande 21.

Reservation 2 (m, fp, kd)

3. Internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub293 yrkande 27.

Reservation 3 (m, fp, kd)

4. Den vetenskapliga verksamhetens värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub473 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (kd)

5. Tilldelning av resurser för forskning och forskarutbildning inom avgränsad del av ett vetenskapsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub473 yrkande 4.

Reservation 5 (kd)

6. Genusperspektiv i medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So598 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:So613 yrkande 2.

Reservation 6 (c, fp, kd)
Reservation 7 (m)

7. Forskning om vissa frågor eller branscher

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr269 yrkande 9, 2004/05:Ub6 yrkandena 1-4, 2004/05:Ub7, 2004/05:Ub231, 2004/05:Ub468, 2004/05:MJ504 yrkande 8, 2004/05:N241 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N284 yrkande 2, 2004/05:N318 och 2004/05:N403 yrkande 23.

Reservation 8 (c)

8. Forskningssamarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub9 yrkande 1, 2004/05:Ub11 yrkande 14 och 2004/05:Ub355.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

9. Ett europeiskt forskningsinstitut i Strasbourg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub5.

10. Nationella forskningsanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:80 punkt 1.

11. European Spallation Source (ESS)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub9 yrkande 2, 2004/05:N278 och 2004/05:N403 yrkande 20.

12. Digitalt vetenskapligt bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub350.

Reservation 10 (c)

13. Doktorandtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub10 yrkande 1, 2004/05:Ub11 yrkande 12 och 2004/05:Ub441 yrkande 13.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m044011
c01705
fp14007
kd02607
v22006
mp15002
-2000
Totalt161127061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Organisationen av forskarskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub293 yrkande 23.

Reservation 12 (m, fp, kd)

15. Upphävande av 1998 års forskarutbildningsreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub293 yrkande 24.

Reservation 13 (m)

16. Villkoren för forskarstudier på deltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub8 yrkande 2.

17. Antagning till studier för licentiatexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub293 yrkande 25.

Reservation 14 (m, fp)

18. Forskarstuderandes inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub276 yrkande 13.

Reservation 15 (c, kd)

19. Examinationsrätt i forskarutbildningen inom del av vetenskapsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub421.

20. Doktorander som forskar i anslutning till utlokaliserad utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N346 yrkande 3.

21. Postdoktorala tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub11 yrkande 13 och 2004/05:Ub293 yrkande 26.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

22. Sabbatsår och omstartsstöd för seniora forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub8 yrkande 1.

23. Översyn av regelverken kring tillsättning av akademiska tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub10 yrkande 2.

24. Små och medelstora företags deltagande i forskning och utveckling (FoU)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub8 yrkande 3 och 2004/05:N300 yrkande 4.

25. FoU-program i samverkan med näringslivet i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub439 yrkande 8, 2004/05:N285, 2004/05:N300 yrkande 3, 2004/05:N418 och 2004/05:N419.

26. Kommersialisering av forskningsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub8 yrkande 4, 2004/05:Ub11 yrkande 10, 2004/05:Ub293 yrkande 22, 2004/05:N241 yrkande 7 och 2004/05:N393 yrkande 27.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

27. Imego AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:80 punkt 2.

28. Industriforskningsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub286 yrkandena 5 och 6, 2004/05:N234, 2004/05:N282 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N300 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:N413 yrkande 14.

Reservation 18 (fp)

29. Kravet på full kostnadstäckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk287 yrkande 2.

30. Regionala hänsyn i forskningspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub252 yrkande 2.

31. Utredning om forskningsvägarna för den kvalificerade yrkeskunskapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub440 yrkande 12.

Reservation 19 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c17005
fp41007
kd02607
v22006
mp15002
-2000
Totalt26126062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. En vetenskaps- och framtidskommitté i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub8 yrkande 5.