Försäkringsrättsliga frågor

LUs betänkande 2003/04:LU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2004

Beslut

Motioner om försäkringsrättsliga frågor (LU9)

Riksdagen sade nej till motioner om försäkringsrättsliga frågor. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-11-18, 2003-11-20

Motioner om försäkringsrättsliga frågor (LU9)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om försäkringsrättsliga frågor. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern föreslår att riksdagen gör ett uttalande till regeringen om trafikskadeersättning vid rattfylleri. Trafikskadelagens ersättningsregler behöver snarast ändras så att full ersättning inte ska kunna ges till en förare som varit rattfull. I dag kan ersättningen sänkas bara om det går att bevisa att den rattfulla förarern kört vårdslöst.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.