Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2008

Beslut

Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare (SfU5)

Riksdagen vidtar inte några åtgärder med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning om Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare. Riksrevisionens granskning visar att Försäkringskassan i många fall inte fullgör sitt uppdrag att utreda möjligheten till anpassning av den sjukskrivnes arbetsplats och alternativa nya arbetsuppgifter. Riksrevisionen har funnit flera brister i Försäkringskassans utredningar. Riksdagen utgår från att regeringen och Försäkringskassan beaktar slutsatserna av Riksrevisionens granskning.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-14
Justering: 2008-03-04
Betänkande publicerat: 2008-03-17
Trycklov: 2008-03-17
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:SfU5

Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare (SfU5)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen inte vidtar några åtgärder med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning om Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare. Riksrevisionens granskning visar att Försäkringskassan i många fall inte fullgör sitt uppdrag att utreda möjligheten till anpassning av den sjukskrivnes arbetsplats och alternativa nya arbetsuppgifter. Riksrevisionen har funnit flera brister i Försäkringskassans utredningar. Socialförsäkringsutskottet utgår från att regeringen och Försäkringskassan beaktar slutsatserna av Riksrevisionens granskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-26
4

Beslut

Beslut: 2008-03-26
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf4 yrkande 1 och 2007/08:Sf5 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m860011
c24005
fp180010
kd20004
v02002
mp16102
Totalt164120065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skärpning av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf4 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m850012
c23006
fp180010
kd20004
v02002
mp17002
Totalt26120068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Försäkringskassans rutiner för att inhämta information från arbetsgivare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf5 yrkandena 2-4.

Reservation 3 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m860011
c23006
fp180010
kd20004
v00193
mp01702
Totalt1471161967

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2007/08:RRS15 till handlingarna.