Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU22

Beslutat: 2 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet