Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (prop. 2005/06:121)

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (FiU29)

Vissa företag ska få fortsätta att driva finansieringsrörelse till och med den 30 juni 2008 utan krav på tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Riksdagen sade ja till regeringens förslag att förlänga gällande övergångsbestämmelse med två år. Skälet till förlängningen är att ytterligare tid krävs för att behandla frågan om ett eventuellt permanent undantag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-06
Justering: 2006-04-20
Betänkande publicerat: 2006-04-25
Trycklov: 2006-04-25
Betänkande 2005/06:FiU29

Alla beredningar i utskottet

2006-04-06

Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (FiU29)

Vissa företag ska få fortsätta att driva finansieringsrörelse till och med den 30 juni 2008 utan krav på tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att förlänga gällande övergångsbestämmelse med två år. Skälet till förlängningen är att ytterligare tid krävs för att behandla frågan om ett eventuellt permanent undantag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-10
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det av regeringen framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:121.