Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2023

Beslut

Nej till motioner om författningsfrågor (KU30)

Riksdagen har behandlat cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om partifinansiering, reglering av lobbyister, formerna för grundlagsändringar och domstolarnas oberoende.

Riksdagen sa nej till samtliga förslag, bland annat med hänvisning till att regeringen redan arbetar med frågan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-21, 2023-04-11

Nej till motioner om författningsfrågor (KU30)

Konstitutionsutskottet har behandlat cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om partifinansiering, reglering av lobbyister, formerna för grundlagsändringar och domstolarnas oberoende. 

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga förslag, bland annat med hänvisning till att regeringen redan arbetar med frågan.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.