Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om författningsfrågor (KU14)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Flera av motionerna tar upp samma, eller nästan samma, frågor som riksdagen behandlade våren 2007 (bet. 2006/07:KU11) och har därför fått en förenklad behandling. Övriga motionsförslag handlar om statsskicket, valsystemet, utnämningar och förtroendeuppdrag, den svenska förvaltningsmodellen, uppenbarhetsrekvisitet och författningsdomstol samt redovisning av partibidrag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-01-31
Justering: 2008-02-12
Betänkande publicerat: 2008-02-12
Trycklov: 2008-02-12
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:KU14

Alla beredningar i utskottet

2008-01-31, 2008-01-22, 2008-01-15

Nej till motioner om författningsfrågor (KU14)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Flera motioner tar upp samma, eller nästan samma, frågor som utskottet behandlade våren 2007 (bet. 2006/07:KU11) och har därför fått en förenklad behandling. Övriga förslag handlar om statsskicket, valsystemet, utnämningar och förtroendeuppdrag, den svenska förvaltningsmodellen, uppenbarhetsrekvisitet och författningsdomstol samt redovisning av partibidrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-02-20
4

Beslut

Beslut: 2008-02-20
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statsskicket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K338, 2007/08:K352 och 2007/08:K356.

2. Valsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K257, 2006/07:K270, 2006/07:K301, 2006/07:K367, 2007/08:K221, 2007/08:K288 yrkandena 1 och 2, 2007/08:K307, 2007/08:K320 och 2007/08:K387.

3. Det offentligas äganderätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K268 och 2007/08:K404 yrkande 9.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c25004
fp21007
kd19005
v01705
mp14104
Totalt162130057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utnämningar och förtroendeuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K311, 2007/08:K405 och 2007/08:Fi277 yrkande 26.

Reservation 2 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c25004
fp21007
kd20004
v01804
mp16003
Totalt165130054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Den svenska förvaltningsmodellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K256 och 2007/08:K273.

6. Författningsdomstol och uppenbarhetsrekvisitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K318 och 2007/08:K395.

7. Redovisning av partibidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K370.

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K205, 2007/08:K206, 2007/08:K207, 2007/08:K229, 2007/08:K251, 2007/08:K262, 2007/08:K269, 2007/08:K290, 2007/08:K292, 2007/08:K293, 2007/08:K310, 2007/08:K315 yrkandena 1 och 2, 2007/08:K316, 2007/08:K336, 2007/08:K359 yrkandena 1-3, 2007/08:K365, 2007/08:K377 yrkandena 1-5, 2007/08:K383 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:K396.