Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2007

Beslut

Nej till motioner om författningsfrågor (KU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om rikets styrelse. Motionerna handlar till exempel om avskaffandet av monarkin, kommunernas och landstingens roll, personval, rösträtt, skilda valdagar samt folkomröstningar. Riksdagen säger nej till samtliga motioner och hänvisar främst till den grundlagsutredning som pågår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-01-30
Justering: 2007-02-13
Betänkande publicerat: 2007-02-14
Trycklov: 2007-02-14
Reservationer 2
Betänkande 2006/07:KU11

Alla beredningar i utskottet

2007-01-30, 2007-01-23

Nej till motioner om författningsfrågor (KU11)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika författningsfrågor. Motionerna handlar till exempel om avskaffandet av monarkin, kommunernas och landstingens roll, personval, rösträtt, skilda valdagar samt folkomröstningar. Konstitutionsutskottet säger nej till samtliga motioner och hänvisar främst till den grundlagsutredning som pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-22
4

Beslut

Beslut: 2007-02-22
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 februari 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Monarkin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K210, 2006/07:K287, 2006/07:K311, 2006/07:K320, 2006/07:K352 yrkandena 1-5 och 2006/07:K356.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s845536
m830014
c180011
fp170011
kd16107
v01903
mp01612
Totalt21841684

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kommuner och landsting

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K314 och 2006/07:K324.

3. Val till riksdagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K202 yrkande 2, 2006/07:K207, 2006/07:K215, 2006/07:K240, 2006/07:K247, 2006/07:K250, 2006/07:K274, 2006/07:K297, 2006/07:K354 yrkandena 1-3 och 2006/07:K363.

4. Rösträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K258, 2006/07:K282, 2006/07:K284, 2006/07:K368 yrkandena 9 och 10 samt 2006/07:A270 yrkande 53.

5. Skilda valdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K202 yrkande 1, 2006/07:K214 och 2006/07:K291.

6. Valbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K235, 2006/07:K279, 2006/07:K362 och 2006/07:K368 yrkande 1.

Reservation 2 (mp)

7. Statsråden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K236 och 2006/07:K334.

8. Folkomröstningar och ett råd för folkinitiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K368 yrkandena 2 och 3.